Τιμοκατάλογος ΒΟΧΕΑΤ

ΒΟΧ MENUS
 • 1200
 • 1400
 • 1600
 • 1800
 • 2000
 • 1600
 • 1800
 • 2000
 • 2300
 • 2500
 • 2800
 • 1200
 • 1400
 • 1600
 • 1800
 • 2000
 • 1600
 • 1800
 • 2000
 • 2300
 • 2500
 • 2800
 • Light Box
 • Business Box
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
 • 1 ημέρα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 1 εβδομάδα
 • 4 εβδομάδες
 • 4 εβδομάδες
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 • 106,75 €
 • 114,5 €
 • 121,75 €
 • 124 €
 • 130,5 €
 • 121,75 €
 • 124 €
 • 130,5 €
 • 135,25 €
 • 144 €
 • 149 €
 • 29 € (είναι για 1 ημέρα)
 • 116 €
 • 126 €
 • 131 €
 • 136 €
 • 141 €
 • 131 €
 • 136 €
 • 141 €
 • 146 €
 • 151 €
 • 161 €
 • 92 €
 • 89,5 €
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 • 427 €
 • 458 €
 • 487 €
 • 496 €
 • 522 €
 • 487 €
 • 496 €
 • 522 €
 • 541 €
 • 577 €
 • 596 €
 • 29 € (είναι για 1 ημέρα)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 368 €
 • 358 €